A piac teljesen biztos benne, hogy már dübörög a klímaváltozás

A piac teljesen biztos benne, hogy már dübörög a klímaváltozás

Úgy tűnik, hogy amennyiben pénzbeli tétje van a dolognak, akkor hirtelen mindenki hinni kezd a klímaváltozásban. Egy friss kutatás ugyanis bebizonyította, hogy a piaci szereplők szinte mind hallgatnak a NASA-ra, és a neves amerikai ügynökség előrejelzései alapján alakítják ki az időjárásra vonatkozó határidős jegyzéseiket a tőzsdén. A piac tehát már hisz a klímaváltozásban és hallgat a tudósokra. Jó kérdés, hogy a szélesebb publikum vajon mikor eszmél majd erre rá.

Égető kérdés
Az akadémiai világban széleskörű és erős konszenzus van arról, hogy a Föld klímája változóban van. Melegszik, mégpedig jól érzékelhetően, amely mindnyájunk életére kihatással lehet. Ehhez a felmelegedéshez pedig nagyban hozzájárul az emberi tevékenység is, nem pusztán egy természetes felmelegedési ciklusról van szó, ahogy azt egyesek állítják.

A jelenség természettudományos kérdései mellett éppolyan érdekesek a dolog társadalomtudományos vonatkozásai is. Főként az, hogy a közvélemény miként viszonyul ehhez a mondhatni égető problémához, illetve hogy maga a politika erre miként reagál.

Az elmúlt évek arról szóltak, hogy az egyre egyértelműbb tudományos bizonyítékok ellenére, sokan még mindig nem hisznek az ember okozta felmelegedésben. Az Egyesült Államokban a Pew Research néhány évvel ezelőtti felmérése szerint kevesebb mint a lakosság fele (48%) fogadta csak el a tudomány álláspontját.
A helyzeten nem segítettek Donald Trump, amerikai elnök vonatkozó kijelentései sem, amelyekben érthetetlen módon szembement a tudománnyal. Sőt, olyan nevetséges dolgokat is állított, hogy az egészet a kínaiak találták ki, hogy tönkretegyék az USA-t. Nagyon fontos kérdés tehát, hogy a klímaváltozásról alkotott társadalmi vélemény milyen irányba halad majd az elkövetkező években, ez ugyanis nagyban befolyásolhatja a politika hozzáállását is. Az Egyesült Államok szerepe mindebben pedig meghatározó lesz.

A piac hisz benne
Nemrég megjelent egy érdekes kutatás, amely azt vizsgálta, hogy a piacokon miként alakult a globális felmelegedéssel kapcsolatos vélemény az elmúlt évek során. A dolog súlya jelentős, hiszen a piacon jelenlévő intézményi szereplők igen nagy és erős csoportot alkotnak a társadalmon belül. Ráadásul az úgynevezett "piaci vélemény" sokszor hivatkozási pontként is szolgál a közéleti vitákban, elvégre, az egy olyan jelentős szakértői álláspontot tükröz, amely mögött súlyos pénzek vannak.

A piac véleménye azért mérhető ebben a kérdésben is, mert a Chicagói tőzsdén immár lehet arra vonatkozó kereskedési ötleteket megjátszani, hogy az átlagnál melegebb vagy hidegebb időjárás lesz-e a jövőben. Az ilyen határidős szerződésekkel pedig sokan komoly téteket tesznek meg azzal kapcsolatban, hogy miként alakul majd az időjárás, vagyis hogy mekkora felmelegedés várható az elkövetkező időszakban.

A piaci véleménye ezen a téren pedig nagyon szorosan egybevág a NASA klímakutatói által publikált eredményekkel. Az összefüggést feltáró kutatás szerint a kettő szinte alig tér el néhány évben egymástól, vagyis a kapcsolat rendkívül szoros. Ez pedig egyenesen arra utal, hogy a piaci szereplők feltehetőleg a NASA klímamodelljét használják, és az alapján alakítják ki a határidős pozícióikat.

Mindebből azt a tanulságot szűrhetjük le, hogy amennyiben pénzről van szó, már szinte senki sem mer a tudományos véleménnyel szembemenni. Megjegyezendő egyébként, hogy valójában a klímamodellekből származó előrejelzések sem tökéletesen pontosak, de a piacon kereskedő emberek még így is túlnyomó többségben amellett teszik le a voksukat, hiszen ki más tudná jobban, hogy miként melegszik a Föld, mint az azt kutató tudósok.

Az igazán fontos társadalmi kérdés innentől kezdve az, hogy vajon a piaci szereplőkön túl, az általános közvéleményt hogyan lehetne jobb belátásra bírni. Ha ők nem is kockáztatják közvetlenül a pénzüket, valójában ugyanúgy az elszenvedői lehetnek a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak. Ráadásul az általános közvélemény megváltozása érheti csak el, hogy a politika végre a helyén kezelje ezt a súlyos civilizációs kihívást.

Fotó: Pexels

Biztosítók